Spośród szeregu różnorodnych rodzajów pozycji literackich, na szczególne wyróżnienie zasługuje między innymi fantasy. Jest to taka forma, która typowa jest w dzisiejszych czasach zwłaszcza z tegohttps://www.redaktor-online.pl/praca_magisterska względu, iż łączy w sobie cechy gatunku futurystycznego oraz nieco z bajki. Jest cenioną formą filmową i literacką zarazem. Nie brak zarówno fanów fantasy w książkach, jak i na szklanym ekranie.
Wśród gatunków fantasy na wyróżnienie zasługuje fakt, iż jest to prezentacja czy ekranizacja oparta zwłaszcza na magicznych siłach.

Mowa tu o funkcjonowaniu w ludzkim, a niekiedy i niestworzonym świecie różnorodnych istot nadprzyrodzonych a także wielorakich niespotykanych w dzisiejszej rzeczywistości form i tworów. Motyw przewodni opiera się zwłaszcza na wychodzeniu w czasie- do przodu, albo cofaniu się. Jest także bardzo istotne wspomnienie o tym, że omawiany gatunek jakim jest fantasy bazuje na pewnym podobieństwie do science fiction, ale też jest zbliżone w pewnych fragmentach do horrorów dobrej klasy. Założenie twórców fantasy jest natomiast takie, że ta forma ma nie być w żaden sposób powiązana naukowo z tym, co jest przedstawiane, czy to na papierze w książce, czy też na ekranie w kinie. I to jest zasadnicza odmienność między fantasy a science fiction. Podobnie, kiedy mowa o horrorze, który także prezentuje niestworzone fakty, ale czasem ten rodzaj filmu może zostać oparty na faktach, podobnie jak i książkowe kryminały. Należy dodać, że wszelkie trzy rodzaje wyżejtransport międzynarodowy drobnicowy wspomniane, to znaczy zarówno science fiction, jak i horrory oraz oczywiście opisywane tu w szczególności fantasy bazują na wpisywaniu się w kategorię zwaną fantastyką.
Autor: