Komiks w naszym kraju ma bardzo długa tradycję i śmiało można gosprawdź ofertę na stronie internetowej uznać za taki twór, który rozpowszechnił się przede wszystkim z powodów czysto politycznych, co miało miejsce według historyków badających pozycję publicystyczną, jaką jest komiksowy tekst, w okresie międzywojennym, ale także w czasie bezpośrednio po drugiej wojnie światowej. Pewne jest, iż to właśnie wówczas komiks nabrał dużego rozmachu i stał się on bardzo szeroko rozpowszechnioną formą tekstową.
W naszym kraju koleje losu komiksowych satyr były dość zagmatwane, a wynika to zwłaszcza z tego względu, że w Polsce pierwsze obrazki komiksowe tworzone były pod zaborami. Identycznie w innych krajach, ale za największy boom na ten rodzaj tekstów i taki format datuje się w dziewiętnastym stuleciu. To wówczas zaczęła być tworzona grafika gazetowa.

To także wtedy publikowane były dawne rysunki o charakterze satyrycznym. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że pierwsze komiksy polskie były wzorowane na amerykańskim comic strips, czyli stanowiły odpowiedniki tych zachodnich. Powstawały one na przełomie dwóch stuleci, to jest dziewiętnastego oraz dwudziestego. Wtedy to także prawdziwy rozkwit przeżywało popularne na szeroką skalę czasopismo, jakim była gazeta Mucha. Wydawano ją regularnie w Warszawie, począwszy od roku 1868. Powstawanie komiksów najczęściej wiązało się w Polsce z okresem tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Cykl komiksów, jaki został uznany za pierwsze krajowy, polski komiks z prawdziwego zdarzenia to wydawany w lutym 1919 roku Szczutek o charakterze satyryczno-politycznym.
Autor: Polecany trener personalny