Komiksem określa się dany rodzaj historyjki obrazkowej, która stanowi historyjkę sekwencyjną. Ma ona zazwyczaj umieszczony dodatkowy tekst, jaki jest często dodany w charakterystycznych dymkach. Publikacja komiksów może odbywać się w ramach osobnej pozycji, za jaką przyjmuje się między innymi zeszyty i arkusze komiksowe, sprzedawane jakosauna na podczerwień oddzielny magazyn komiksowy. Co więcej, można także wspomnieć o publikowaniu komiksów w prasie, zwłaszcza na ostatnich stronach gazet codziennych, w sekcjach humorystycznych. Warto wspomnieć, że komiks cieszy się bardzo długą tradycją i jest to historycznie wyjątkowo ciekawy przypadek literacki. Więcej o nim w poniższych akapitach.
Komiksem określa się formę wydawniczą, jaka zrodziła się na przełomie dwóch stuleci, a mianowicie mowa o dziewiętnastym oraz dwudziestym wieku. Zgodnie z zapiskami utrwalonymi na kartach historii, komiks jest to forma wyrosła z gazetowej satyrycznej grafiki, która powstała jako pierwsza. Pod kątem etymologicznym natomiast, komiks stanowi słowo wywodzące się od angielskiego pojęcia comic strip, które w dosłownym tłumaczeniu rozumie się właśnie jako nasz termin komiks.

W szczególności rozpowszechniona została nazwa w mowie potocznej, która występuje w liczbie mnogiej czyli comics. Ponadto, część badaczy językowych jest zdania, że słowo komiks wywodzi się od tego, że większość pierwszych tworów literackich tego rodzaju miała charakter komediowy. Comic w tłumaczeniu na język polski oznacza w końcu komediowy, czy komiczny. Jeszcze inne były zaś definicje proponowane na przykład przez etymologów z Francji, dla których ta nazwa językowa została zaczerpnięta z tamtejszego określenia bande dessinee. Po włosku natomiast na komiks używa się słowa fumetti. Jest to w dosłownym tłumaczeniu nic innego jak tak zwane dymki.
Autor: Rekuperacja podkarpackie

Kategorie: O komiksach